Renewme Dermatology Network กำลังเสนอโอกาสที่หายากสำหรับมืออาชีพในสาขาการแพทย์ สามารถตรวจสอบการรักษาทางการแพทย์และอุปกรณ์ล่าสุดได้ที่ Renewme Skin Clinic ในกรุงโซลประเทศเกาหลีSeoul Seminar 2018 ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ป่วยจริง ในการสัมมนาสดของเราและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาผิวที่เป็นที่นิยมกับRenewme ในกรุงโซลประเทศเกาหลี

Renewme Dermatology Network กำลังเสนอโอกาสที่หายากสำหรับมืออาชีพในสาขาการแพทย์ สามารถตรวจสอบการรักษาทางการแพทย์และอุปกรณ์ล่าสุดได้ที่ Renewme Skin Clinic ในกรุงโซลประเทศเกาหลีSeoul Seminar 2018 ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ป่วยจริง ในการสัมมนาสดของเราและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาผิวที่เป็นที่นิยมกับRenewme ในกรุงโซลประเทศเกาหลี

กรอกชื่อ-นามสกุลและข้อมูลติดต่อ เราจะติดต่อคุณกลับไปโดยเร็วที่สุด
NOTICE
  1. Contents and schedule are subject to change.
  2. Hotel reservation and tour offered at additional price.
  3. Equipment and materials available for sale at discounted price.