Hệ thống da liễu Renewme đem đến cơ hội vàng cho các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Trải nghiệm những trang thiết bị và phương pháp điều trị tiên tiến nhất tại trung tâm thẩm mỹ Renewme Seoul, Hàn Quốc: Hội thảo chuyên đề Seoul 2018, trực tiếp quan sát quá trình thực hiện trên các bệnh nhân và tìm hiểu về phương pháp điều trị da liễu được ưa chuộng với Renewme tại Seoul, Hàn Quốc.

Hệ thống da liễu Renewme đem đến cơ hội vàng cho các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Trải nghiệm những trang thiết bị và phương pháp điều trị tiên tiến nhất tại trung tâm da liễu Renewme Seoul, Hàn Quốc: Hội thảo chuyên đề Seoul 2018, trực tiếp quan sát quá trình thực hiện trên các bệnh nhân và tìm hiểu về phương pháp điều trị da liễu được ưa chuộng với Renewme tại Seoul, Hàn Quốc.

Please leave your name and contact information below. We will get back to you as soon as possible.
NOTICE
  1. Contents and schedule are subject to change.
  2. Hotel reservation and tour offered at additional price.
  3. Equipment and materials available for sale at discounted price.